Technická transformace

Související s průmyslem

metoda

zavedením a trávením zahraniční pokročilé technologie je velmi výhodné urychlit náš ekonomický rozvoj. Ale klíčové technologie, zejména základní technologie, se nikdy nekoupí, pouze nezávislé inovace, ovládnou nezávislé duševní vlastnictví, aby pevně uchopily svůj vlastní osud v tvrdé mezinárodní konkurenci. Praxe technické transformace a technologických inovací ve třech provinciích to také plně dokazuje: Pod vlivem mezinárodní finanční krize nejsou všechny společnosti s nezávislými právy duševního vlastnictví redukovány a proti trendu stoupají; naopak, některé nemají nezávislá práva duševního vlastnictví Podniky, vliv exportu je poměrně velký.

princip

1, Dodržovat princip rozšíření regenerace regenerace z hlediska technologického pokroku.

2, Ze skutečných, přejímání technických řešení, která jsou vhodná pro aktuální situaci a přinášejí dobrý ekonomický přínos.

3, Za předpokladu zlepšení ekonomických přínosů je realizována technologická transformace, rozšíření výrobní kapacity.

4, Princip kapitálových úspor. Transformace slabých článků společnosti, omezené finanční prostředky jsou využívány na nejnaléhavějším místě.

5, alokační principy. Mobilizovat všechny aspekty nadšení a podílet se na technické transformaci podniků.

Vyhlídky

Důrazně provádějte transformaci podnikových technologií a technologické inovace, a to nejen nouzovou reakci na finanční krizi, podporu hospodářského růstu, ale také podporu optimalizace a modernizace průmyslové struktury a posílení mezinárodního. konkurenceschopnost je proměna způsobu rozvoje a je realizováno dlouhodobé zacházení s koncepcí vědeckého rozvoje. V procesu zajišťování projektů technologické transformace a technologických inovací je nutné zajistit sílu pro současný ekonomický růst a měla by být naplněna pro budoucí udržitelný hospodářský rozvoj. Na jedné straně je nutné spojit technickou transformaci a technologické inovace, kultivovat nové body ekonomického růstu; na druhou stranu je třeba brát technickou transformaci a technologické inovace jako prostředek, urychlit odstranění zaostalých výrobních kapacit.

Mělo by vycházet ze skutečnosti, zdůrazňovat klíčové body, aktivně podporovat pilířový průmysl a přední podniky a co nejdříve využít první produkty k pěstování známých značek. Rozšířit technickou transformaci a technologické inovace do celé restrukturalizace společnosti, technického vybavení a zavádění technického vybavení a manažerských talentů, což vede podniky k tomu, aby se plně neochotně spoléhaly na rychlé pruhy v technologické transformaci a technologických inovacích.

Technická transformace a technologické inovace nebyly nikdy aktivní účastí většiny technického personálu a zaměstnanců a my musíme pokračovat v inovacích na základě zdědění tradiční tradice technologické transformace, energicky provádět masovou tvorbu vynálezů a aktivity zdokonalování technologií. . Přimět stovky milionů lidí, aby se zapojili do nadšení z technologické transformace a technologických inovací, aby všechny aspekty „politiky, výroby, učení, výzkumu“ vytvořily všechny aspekty, s cílem podpořit udržitelný hospodářský rozvoj mé země, vybudovat větší příspěvek inovativním zemím.

Studie proveditelnosti

Metoda výzkumu

Studie proveditelnosti technické transformace

znamená, že určitá zpráva studie proveditelnosti se týká renovovaného obsahu technologie. Jeho přípravné body: Za prvé, je to argument k předem navrženému plánu technické transformace a pouze výzkumný program designu může objekt jasně studovat. Za druhé, je to obsah obsažený ve zprávě o studii proveditelnosti technické transformace a odrážená data musí být naprosto spolehlivá, nejsou povoleny žádné odchylky a chyby. Údaje v něm použité jsou opakovaně ověřovány, aby byla zajištěna autenticita obsahu.

opět, zpráva o studii proveditelnosti technické transformace je činností před investičním rozhodnutím. Jedná se o studii, která před incidentem nenastala, je to situace, ve které lze budoucí vývoj, problém a výsledky odhadnout a má prediktivní. Proto musí být proveden hloubkový průzkum a výzkum, plně zabírat materiály, používat metodu praktické predikce, vědecké prediktivní budoucí vyhlídky.

A konečně, argument je významným rysem zprávy o studii proveditelnosti technické transformace. Aby to bylo ametrické, musíte použít analytickou metodu systému ke komplexní a systematické analýze různých faktorů ovlivňujících projekt.

Obsah výzkumu

Zpráva o studii proveditelnosti projektu technické reformy Základní obsah a hloubka: Celkový přehled projektů (včetně názvu projektu, organizace výzkumné práce, výzkumu atd.), navrhování projektů Podmínky, základní profily, produkt programy a předpovědi trhu, stav zařízení, celkové transformační programy, opatření na ochranu životního prostředí, odhady investic, ekonomické a sociální přínosy a doporučení výzkumu proveditelnosti.

Související články
HORNÍ