Tekninen muutos

Toimialaan liittyvä

-menetelmä

ulkomaisen edistyneen teknologian käyttöönotto ja sulattaminen, on erittäin edullista nopeuttaa taloudellista kehitystämme. Mutta avainteknologiat, varsinkin ydinteknologiat, eivät koskaan osta, vain riippumaton innovaatio hallitsee itsenäistä henkistä omaisuutta saadakseen lujasti kiinni omasta kohtalostaan ​​kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Myös kolmen provinssin teknisen muutoksen ja teknologian innovaatioiden käytäntö todistaa tämän täysin: Kansainvälisen finanssikriisin vaikutuksesta kaikki yritykset, joilla on itsenäisiä immateriaalioikeuksia, eivät ole vähentyneet, ja ne ovat nousseet trendiä vastaan; päinvastoin, jotkut eivät ole itsenäisiä immateriaalioikeuksia Yritykset, viennin vaikutus on suhteellisen suuri.

periaate

1, Noudata regeneroinnin laajentamisen periaatetta teknologisen kehityksen kannalta.

2, Varsinaisista, omaksuvista teknisistä ratkaisuista, jotka sopivat todelliseen tilanteeseen ja tuovat hyvää taloudellista hyötyä.

3, Alle lähtökohtana parantaa taloudellisia hyötyjä, teknologinen muutos toteutetaan, laajentaa tuotantokapasiteettia.

4, Pääomansäästön periaate. Yrityksen heikkojen lenkkien muutos, rajalliset varat käytetään kiireellisimmässä paikassa.

5, jakoperiaatteet. Aktivoi kaikki innostuksen osa-alueet ja osallistu yritysten tekniseen muutokseen.

Näkymät

Yritysten teknologian muutos ja teknologiainnovaatiot on toteutettava tarmokkaasti, ei vain finanssikriisin hätätoimia, jotka edistävät talouskasvua, vaan myös edistävät teollisuuden rakenteen optimointia ja parantamista sekä edistävät kansainvälistä toimintaa. kilpailukyky on kehitystavan muutosta ja tieteellisen kehittämiskonseptin pitkäjänteistä käsittelyä toteutetaan. Teknologian muutos- ja teknologiainnovaatiohankkeiden järjestämisessä on tarpeen tarjota voimaa nykyiseen talouskasvuun ja sitä tulee infusoida tulevaan taloudelliseen kestävään kehitykseen. Toisaalta on välttämätöntä yhdistää tekninen muutos ja teknologinen innovaatio, viljellä uusia talouskasvupisteitä; toisaalta on tarpeen ottaa tekninen muutos ja teknologinen innovaatio keinona, nopeuttaa taaksepäin jääneen tuotantokapasiteetin poistamista.

On lähdettävä todellisesta, korostettava avainkohtia, tuettava aktiivisesti pilariteollisuutta ja johtavia yrityksiä ja otettava tuotteet mahdollisimman pian esille tunnettujen merkkien kasvattamiseksi. Laajentaa teknistä muutosta ja teknologisia innovaatioita koko yrityksen rakenneuudistus, tekniset laitteet ja käyttöönotto teknisten laitteiden ja johtamisen kykyjä, jotka ohjaavat yrityksiä täysin vastahakoisesti luottaa nopeasti kaistat teknologian muutosta ja teknologisia innovaatioita.

Tekninen muutos ja teknologiset innovaatiot eivät ole koskaan olleet teknisen henkilöstön ja työntekijöiden enemmistön aktiivinen osallistuminen, ja meidän on jatkettava innovointia perinteisten teknologian muutosten perinteiden perinnön pohjalta ja tehtävä tarmokkaasti joukkokeksintöjen luomista ja teknologian parantamista. . Siirrä satoja miljoonia ihmisiä osallistumaan teknologisen muutoksen ja teknologisen innovaation innostukseen, jotta kaikki "poliittisen, tuotannon, oppimisen, tutkimuksen" näkökohdat ovat muodostuneet kaikki näkökohdat, jotta voidaan edistää maani taloudellista kestävää kehitystä, rakentaa suurempaa innovatiivisille maille.

Toteutettavuustutkimus

Tutkimusmenetelmä

Teknisen muutoksen toteutettavuustutkimus

tarkoittaa, että tietty toteutettavuustutkimusraportti koskee teknologiaa Remontoitu sisältö. Sen valmistelukohdat: Ensinnäkin se on argumentti ennalta laaditulle tekniselle muutossuunnitelmalle, ja vain suunnittelututkimusohjelma voi selvästi tutkia kohteen. Toiseksi se on sisällön mukana teknisen muutoksen toteutettavuustutkimuksen raportin ja heijastuneiden tietojen on oltava ehdottoman luotettavia, poikkeamia ja virheitä ei sallita. Siinä käytetyt tiedot tarkistetaan toistuvasti sisällön aitouden varmistamiseksi.

Teknisen muutoksen toteutettavuustutkimusraportti on jälleen investointipäätöstä edeltävä toiminta. Se on tutkimus, jota ei ole tapahtunut ennen tapahtumaa on tilanne, jossa tulevaa kehitystä, ongelmaa ja tuloksia voidaan arvioida ja jolla on ennakointi. Siksi syvällinen tutkimus ja tutkimus on suoritettava täysin miehittäen materiaalit, käyttämällä käytännön ennustemenetelmää, tieteellisiä ennustavia tulevaisuudennäkymiä.

Lopuksi väite on teknisen muutoksen toteutettavuustutkimuksen raportin merkittävä piirre. Jotta se olisi ametriaa, sinun tulee käyttää järjestelmän analyyttistä menetelmää kattavasti ja systemaattisesti analysoimaan projektiin vaikuttavia eri tekijöitä.

Tutkimussisältö

Tekninen uudistusprojektin toteutettavuustutkimusraportti Perussisältö ja syvyys: Hankkeiden yleiskatsaus (mukaan lukien hankkeen nimi, tutkimustyön organisaatio, tutkimus jne.), ehdotukset hankkeista Ehdot, perusprofiilit, tuote ohjelmat ja markkinaennusteet, laiteolosuhteet, yleiset muutosohjelmat, ympäristönsuojelutoimenpiteet, investointiarviot, taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt sekä toteutettavuustutkimussuositukset.

Related Articles
TOP