Техническа трансформация

Свързан с промишлеността

метод

въвеждането и усвояването на чужди напреднали технологии е много изгодно за ускоряване на нашето икономическо развитие. Но ключовите технологии, особено основните технологии, никога няма да купуват, само независими иновации, овладяват независима интелектуална собственост, за да уловят здраво собствената си съдба в ожесточена международна конкуренция. Практиката на техническа трансформация и технологични иновации в трите провинции също напълно доказва това: Под въздействието на международната финансова криза всички компании с независими права върху интелектуалната собственост не са намалени и те се издигнаха срещу тенденцията; обратното, някои предприятия без независими права върху интелектуална собственост, въздействието на износа е сравнително голямо.

принцип

1, Придържайте се към принципа за разширяване на регенерацията на регенерацията по отношение на технологичния напредък.

2, От действителното, приемане на технически решения, които са подходящи за действителната ситуация и носят добри икономически ползи.

Техническа трансформация

3, Под предпоставката за подобряване на икономическите ползи се извършва технологична трансформация, разширяване на производствения капацитет.

4, Принципът на капиталовите спестявания. Трансформация на слабите звена на компанията, ограничените средства се използват на най-спешното място.

5, принципи на разпределяне. Мобилизирайте всички аспекти на ентусиазма и участвайте в техническата трансформация на предприятията.

Перспективи

Енергично внедряване на корпоративна технологична трансформация и технологични иновации, не само спешен отговор на финансовата криза, насърчаване на икономическия растеж, но също така насърчаване на оптимизиране и надграждане на индустриалната структура и подобряване на международния Основен път на конкурентоспособността е трансформацията на начина на развитие и се прилага дългосрочното третиране на концепцията за научно развитие. В процеса на организиране на технологична трансформация и проекти за технологични иновации е необходимо да се осигури мощност за текущия икономически растеж и трябва да се влива за бъдещо икономическо устойчиво развитие. От една страна, необходимо е да се съчетаят техническата трансформация и технологичните иновации, да се култивират нови точки на икономически растеж; от друга страна е необходимо техническата трансформация и технологичните иновации да се приемат като средство за ускоряване на премахването на изостаналия производствен капацитет.

Трябва да се започне от действителността, да се подчертаят ключови моменти, да се подкрепя активно основната индустрия и водещите предприятия и да се вземат първите продукти възможно най-скоро, за да се култивират добре известни марки. Да разшири техническата трансформация и технологичните иновации по време на преструктурирането на компанията, техническото оборудване и въвеждането на техническо оборудване и управленски таланти, насочвайки предприятията напълно неохотно да разчитат на бързите ленти в технологичната трансформация и технологичните иновации.

Техническата трансформация и технологичните иновации никога не са били активното участие на по-голямата част от техническия персонал и служителите и ние трябва да продължим да правим иновации въз основа на наследяването на традицията за традиционна технологична трансформация, енергично извършвайки дейности за създаване на масови изобретения и подобряване на технологиите . Преместете стотици милиони хора да участват в ентусиазма на технологичната трансформация и технологичните иновации, така че всички аспекти на „политически, производствени, учещи, научни изследвания“ да формират всички аспекти, за да насърчи икономическото устойчиво развитие на моята страна, да изгради по-голяма принос към иновативните страни.

Проучване за осъществимост

Метод на изследване

Проучване за осъществимост на техническата трансформация

означава, че определен доклад за проучване на осъществимостта е относно технологично обновено съдържание. Неговите подготвителни точки: Първо, това е аргумент за предварително проектирания план за техническа трансформация и само програмата за изследване на дизайна може ясно да проучи обекта. Второ, това е съдържанието, включено в доклада за проучване на осъществимостта на техническата трансформация и отразените данни, трябва да бъдат абсолютно надеждни, не се допускат никакви отклонения и грешки. Използваните в него данни се проверяват многократно, за да се гарантира автентичността на съдържанието.

отново, докладът за проучване на осъществимостта на техническата трансформация е дейността преди инвестиционното решение. Това е проучване, което не е настъпило преди инцидента, е ситуация, в която бъдещото развитие, проблемът и резултатите могат да бъдат оценени и има прогнози. Следователно трябва да се извърши задълбочено разследване и изследване, като се заемат изцяло материали, като се използва методът на практическо прогнозиране, научни прогнозни бъдещи перспективи.

И накрая, аргументът е важна характеристика на доклада за проучване на осъществимостта на техническата трансформация. За да го направите аметричен, трябва да използвате аналитичния метод на системата за цялостен и систематичен анализ на различните фактори, влияещи върху проекта.

Изследователско съдържание

Доклад за проучване на осъществимостта на проекта за техническа реформа Основно съдържание и дълбочина: Общ преглед на проектите (включително име на проекта, организация на изследователската работа, изследвания и т.н.), условия за предлагане на проекти, основни профили, продукт програми и пазарни прогнози, условия на оборудването, цялостни програми за трансформация, мерки за опазване на околната среда, инвестиционни оценки, икономически и социални ползи и препоръки за проучване на осъществимостта.

Related Articles
TOP