Společenský život prostředí hluková emisní norma

obsah Norma na emise hluku z prostředí společenského života

Norma pro emise hluku v sociálním prostředí

Emisní norma pro komunitní hluk (GB 22337-2008 2008-10-01 Implementace)

Zavést „Zákon Čínské lidové republiky o prevenci znečištění životního prostředí“ a „Zákon Čínské lidové republiky o prevenci znečištění životního prostředí hlukem“, prevenci a léčbu hlukového znečištění společenského života, zlepšit kvalitu zdravého prostředí a formulovat toto Standard. Tato norma je v souladu s ustanoveními současného zákona o společenském životě a zdrojích hluku ao znečištění životního prostředí hlukem v podnikatelské kultuře a zábavních podnicích a komerčních podnikatelských činnostech, zařízení specifikuje hraniční limit emisí hluku a metody měření. Tato norma platí pro zařízení, zařízení, zařízení, zařízení, zařízení, zařízení, zařízení, užitečné zařízení, zařízení. Tento standard je prvním vydáním.

Související články
HORNÍ