Стандарт за шумови емисии в социалната среда

съдържание Стандарт за шумови емисии в социалната среда

Стандарт за излъчване на шум в социалната среда на живо

Емисионен стандарт за обществен шум (GB 22337- 2008 2008-10-01 Изпълнение)

За прилагане на „Закона за предотвратяване на замърсяването на околната среда на Китайската народна република“ и „Закона за предотвратяване на замърсяването на околната среда с шум на Китайската народна република“, предотвратяване и лечение на шумовото замърсяване в социалния живот, подобряване на качеството на звуковата среда и формулиране на това стандартен. Този стандарт е в съответствие с разпоредбите на действащия закон за социалния живот и източниците на шумово замърсяване и шумовото замърсяване на околната среда в местата за бизнес култура и развлечения и търговските бизнес дейности, съоръжението определя границата на емисиите на шум и методите за измерване. Този стандарт се прилага за оборудване, съоръжения, съоръжения, съоръжения, съоръжения, оборудване, съоръжения, полезно оборудване, съоръжения. Този стандарт е първото издание.

Related Articles
TOP