Sosiaalisen elämän ympäristön melupäästöstandardi

sisältö Sosiaalisen elämän ympäristön melupäästöstandardi

Sosiaalisen elävän ympäristön melupäästöstandardi

Yhteisön melun päästöstandardi (GB 22337- 2008 2008-10-01 toteutus)

Toteuttaa "Kiinan kansantasavallan ympäristön pilaantumisen ehkäisylaki" ja "Kiinan kansantasavallan ympäristömelusaasteen ehkäisylaki", ehkäistää ja hoitaa sosiaalisen elämän melusaastetta, parantaa äänenlaatua ja muotoilla tämä standardi. Tämä standardi on sopusoinnussa voimassa olevan lain yhteiskuntaelämän ja melusaastelähteiden sekä yrityskulttuurin ja viihdepaikkojen sekä kaupallisen liiketoiminnan melusaasteiden kanssa, laitos määrittelee rajan melupäästörajan ja mittausmenetelmät. Tämä standardi koskee laitteita, tiloja, tiloja, tiloja, tiloja, laitteita, tiloja, hyödyllisiä laitteita, tiloja. Tämä standardi on ensimmäinen julkaisu.

Related Articles
TOP