Otrok

Výroba výroby materiálů v

otrokářské společnosti a obyvatel otroka. První třída vykořisťování v historii lidské společnosti.

Vznik původu otroka je nevyhnutelným fenoménem vývoje sociálních dějin do určité fáze. S existencí soukromého vlastnictví a nejchudší diferenciace, s širokým používáním bronzových nástrojů, kdy se produktivita rozvíjí k dělníkům, je prostitutek stále více a je jich stále více. Nejprve váleční zajatci promění chudé členy klanu ve své vlastní otroky. Tímto způsobem se klan postupně přeměňuje na otrokářskou tabulku. Majitel otroka má jiný proces: některé zemědělské rodiny mají diferenciaci kvůli přirozené formaci. Tyto bohaté rodiny absorbují malé množství práce a proměňují je v otroky a z vlastníka se stává otrokář. Podle společenského postavení otroka dokáže rozlišit i šlechtického otrokáře a průmyslového otrokáře. První zahrnuje královskou rodinu, aristokratické a náboženské kněze atd.; k těm patří majitelé farem, dílenský mistr, velcí podnikatelé a vysoce úvěrové.

alt="Slave" nadpis

Související články
HORNÍ