роб

Производство на производството на материали в

робското общество и обитателят на роба. Първата класа на експлоатация в историята на човешкото общество.

Появата на произхода на роба е неизбежно явление от развитието на социалната история до определен етап. При съществуването на частна собственост и най-слабата диференциация, при широкото използване на бронзови инструменти, когато производителността се развива към работниците, проститутките са все повече и повече, и те са все повече и повече. Първо, затворниците във войната след това превръщат бедните членове на клана в свои собствени роби. По този начин кланът постепенно се трансформира в робска карта. Робовладелецът има друг процес: някои земеделски семейства имат диференцирана диференциация поради естественото формиране. Тези богати семейства поглъщат малък брой работна ръка и ги превръщат в роби, а собственикът става робовладелец. Според социалния статус на роба той може също да разграничи аристократичния робовладелец и индустриалния робовладелец. Първото включва кралско семейство, аристократични и религиозни свещеници и т.н.; последният включва собственици на ферми, майстори на работилници, големи бизнесмени и високо заемни лица.

Роб

Related Articles
TOP