Všeobecné podmínky

Obecným stavem látky v chemii se rozumí fyzikální stav získaný při tlaku vzduchu 1 bar (100 kPa). Tlak vzduchu je zde nedávno upraven na 1 standardní atmosférický tlak IUPAC. Standardní stav materiálu lze definovat při jakékoli dané teplotě. Když chemická reakce používá standardní stav, znamená to, že všechny molární koncentrace roztoku byly 1 mol/l nebo 1 mol/kg. Čistá kapalina a pevná látka jsou ve standardním stavu.

Pro danou látku je standardní stav referenčním stavem, ve kterém je termodynamický stav jako entalpie, entropie, Gibbsova volná energie a další standardy. Standardní molární generující entalpie prvku je rovna 0.

Všeobecné podmínky

Související články
HORNÍ