Общи условия

Общото състояние на веществото в химията се отнася до агрегатното състояние, получено при налягане на въздуха 1 bar (100 kPa). Въздушното налягане тук наскоро е модифицирано до 1 стандартно атмосферно налягане от IUPAC. Стандартното състояние на материала може да бъде определено при всяка дадена температура. Когато химическа реакция използва стандартно състояние, това показва, че всички моларни концентрации на разтвора са били 1 mol/L или 1 mol/kg. Чистата течност и твърдото вещество са в стандартно състояние.

За дадено вещество стандартното състояние е референтно състояние, в което термодинамичното състояние е като енталпия, ентропия, свободна енергия на Гибс и други стандарти. Стандартната моларна генерираща енталпия на елемента е равна на 0.

Общи условия

Related Articles
TOP