Yleiset ehdot

Aineen yleinen tila kemiassa viittaa fysikaaliseen tilaan, joka saadaan ilmanpaineessa 1 bar (100 kPa). Ilmanpaine on hiljattain muutettu IUPAC:n avulla yhdeksi vakioilmakehän paineeksi. Materiaalin standarditila voidaan määrittää missä tahansa lämpötilassa. Kun kemiallinen reaktio käyttää standarditilaa, se osoittaa, että kaikki liuoksen molaariset pitoisuudet olivat 1 mol / L tai 1 mol / kg. Puhdas neste ja kiinteä aine ovat vakiotilassa.

Tietylle aineelle standarditila on vertailutila, jossa termodynaaminen tila on kuten entalpia, entropia, Gibbsin vapaa energia ja muut standardit. Alkuaineen standardi molaarinen generoiva entalpia on yhtä suuri kuin 0.

Generalehdot

Related Articles
TOP