European Broadcasting Alliance

Ústředí představuje

Založena 12. února 1950. Technologické centrum se sídlem v Ženevě se nachází v Bruselu. Účelem je udržovat zájmy členů v různých oblastech, s ostatními vysílacími organizacemi, pomáhat při rozvoji různých forem vysílání, podporovat výměnu vysílání a televizních programů, výzkum a problematiku vysílání a zajišťovat výměnu informací společného zájmu v vysílací organizace Snažit se zajistit, aby členové dodržovali ustanovení Mezinárodní dohody, pomáhat členským organizacím účastnit se jakéhokoli druhu vyjednávání nebo by měli vyjednávat s jejich požadavky. Evropská unie je konzultační agenturou UNESCO. V roce 1988 má 38 formálních členů a 61 neformálních členů. Pouze organizace Mezinárodní telekomunikační aliance je oprávněna provozovat národní nebo mít zásadní vliv na zemi nebo mít zásadní vliv v zemi.

European Broadcasting Alliance

Související články
HORNÍ