European Broadcasting Alliance

Päämaja esittelee

Perustettu 12. helmikuuta 1950. Teknologiakeskuksen pääkonttori sijaitsee Genevessä ja Brysselissä. Tarkoituksena on ylläpitää eri alojen jäsenten etuja muiden lähetysorganisaatioiden kanssa, avustaa eri lähetysmuotojen kehittämisessä, edistää lähetys- ja televisio-ohjelmien vaihtoa, tutkimus- ja lähetyskysymyksiä sekä varmistaa yhteistä etua koskevan tiedon vaihto. lähetysorganisaatio, pyrkii varmistamaan, että jäsenet noudattavat kansainvälisen sopimuksen määräyksiä, auttamalla jäsenjärjestöjä osallistumaan kaikenlaisiin neuvotteluihin, tai heidän tulee neuvotella vaatimustensa mukaisesti. Euroopan unioni on Unescon konsulttitoimisto. Vuonna 1988 sillä oli 38 virallista jäsentä ja 61 epävirallista jäsentä. Vain International Telecom Alliancen organisaatiolla on oikeus toimia kansallisesti tai sillä on suuri vaikutus maahan tai merkittävä vaikutus maahan.

European lähetys

Related Articles
TOP