Европейски алианс за радиоразпръскване

Главният офис представя

Създаден на 12 февруари 1950 г. Със седалище в Женева, технологичният център се намира в Брюксел. Целта е да се поддържат интересите на членовете в различни области, с други излъчващи организации, да се подпомага развитието на различни форми на излъчване, да се насърчава обменът на излъчване и телевизионни програми, изследвания и въпроси на излъчването и да се гарантира обменът на информация от общ интерес в излъчващата организация, Стремете се да гарантирате, че членовете спазват разпоредбите на Международното споразумение, подпомагайки организациите-членки да участват във всякакъв вид преговори или трябва да преговарят с техните изисквания. Европейският съюз е консултантска агенция на ЮНЕСКО. През 1988 г. има 38 официални членове и 61 неофициални членове. Само организацията на Международния телекомуникационен алианс е упълномощена да управлява национално или да има голямо влияние върху страната или да има голямо влияние в страната.

Европейски алианс за радиоразпръскване

Related Articles
TOP