Environmentální plánování a řízení

Environmentální plánování

Environmentální plánování je organickou součástí národního hospodářství a plánu sociálního rozvoje. Týká se koordinovaného rozvoje životního prostředí a socioekonomické ekonomiky a „sociálně-ekonomicko-prostředí“ Složený ekosystém, založený na zákonu sociálního a ekonomického rozvoje, ekologických principech a geologických principech, trend vývoje se mění a přiměřená opatření pro čas a prostor vytvořená vlastní činností člověka a prostředím. Jde v podstatě o vědecké rozhodovací činnosti prováděné slepou a subjektivní svévolí lidských ekonomických a sociálních aktivit a aktivit ochrany životního prostředí.

Environmentální management

Environmentální management se týká kombinace ochrany životního prostředí a rozvoje mikrozákona v souladu s národními environmentálními politikami, zákony, předpisy a normami v oblasti životního prostředí, v souladu s makrointegrovaným rozhodováním. a mikroprávní dohled Začít, používat různé účinné prostředky řízení, regulovat různé chování lidí, koordinovat vztah mezi ekonomickým a sociálním rozvojem, omezovat aktivity člověka poškozující kvalitu životního prostředí a realizovat regionální společnost Celkové chování udržitelný rozvoj.

Související články
HORNÍ