Планиране и управление на околната среда

Планиране на околната среда

Планирането на околната среда е органичен компонент на националната икономика и плана за социално развитие. Отнася се до координираното развитие на околната среда и социално-икономическата икономика и „социално-икономическата среда“ Съставна екосистема, основана на закона за социално и икономическо развитие, екологични принципи и геоложки принципи, тенденцията на развитие се променя и разумни мерки за времето и пространството, направени от собствените човешки дейности и околната среда. По същество това е научна дейност за вземане на решения, предприета от слепия и субективен произвол на човешките икономически и социални дейности и дейности за опазване на околната среда.

Управление на околната среда

Управлението на околната среда се отнася до комбинацията от опазване на околната среда и развитие на правоприлагане на микрозакон в съответствие с националните екологични политики, екологични закони, разпоредби и стандарти, придържайки се към макроинтегрирано вземане на решения и микро-правоприлагащ надзор Започнете, използвайте различни ефективни средства за управление, регулирайте различните поведения на хората, координирайте връзката между икономическото и социалното развитие, ограничете дейностите, нанасящи вреда на човека върху качеството на околната среда, и реализирайте регионалното общество Цялостното поведение на устойчиво развитие.

Related Articles
TOP