Sebedestrukce

Idiom

Tang Bai Juyi "Ling Shangyun" poem: "Self-destroying, can be in the wind,"

použití idiomu < / h2>

jako predikát, předmět, atribut; pro biologické, literární atd.

příklad

Věci novorozence, pokud se nestaráte a nekultivujete se, můžete být jen sebezničení.

má podobný význam, je podobný: naslouchat, nehrát proaktivní iniciativu, jde čistě o to, aby se sám rozvíjel. Jsou popsány v postoji, myšlenkách, ale u některých věcí může takový postoj dosáhnout lepších výsledků.

Ačkoli květiny budou bojovat, pokud ano, jsem sebezničení, většina z nich zemře. - Ze starého domu "květinový květ"

Související články
HORNÍ