Самоунищожение

Idiom

Tang Bai Juyi "Ling Shangyun" poem: "Self-destroying, can be in the wind,"

използване на идиома < / h2>

като предикат, обект, атрибут; за биологични, литературни и др.

пример

Новородени неща, ако не се грижите и култивирате, можете само да се самоунищожите.

е подобно на значението му, то е подобно: слушане, не играйте проактивна инициатива, това е чисто да се развива. Те се описват в отношение, мисли, но за някои неща такова отношение може да доведе до по-добри резултати.

Въпреки това, въпреки че цветята ще се борят, ако аз съм, аз съм самоунищожение, повечето от тях ще умрат. - От старата къща "цвете цвете"

Related Articles
TOP