Přirozená příroda

Synonyma Ve světě se svět obecně vztahuje k přirozenému přírodnímu

, známému také jako „první přirozené“. Ve srovnání s „umělou přírodou“. Přírodní světy, které nebyly aktivní a ovlivněné činností lidské praxe. Se zdokonalováním lidského chápání a praktických schopností se neustále zužuje rozsah umělé přirozené přirozené přirozené přírodní přírody. Expanze umělých přirozeně přinesla člověku vysoký stupeň civilizace a narušila přirozený přirozený přírodní stav, což způsobilo určitou míru negativního dopadu na prostředí přežití člověka. V procesu lidského vývoje je to, jak zacházet s umělou přírodou a přírodní přírodou, důležitým aspektem nápravy vztahu mezi lidmi a přírodou.

Související články
HORNÍ