Естествена природа

Синоними В света светът обикновено се отнася до естествено естествено естествено

, известно още като „първо естествено“. В сравнение с "изкуствената природа". Естествени светове, които не са били активни и засегнати от човешките практически дейности. С подобряването на човешкото разбиране и практически способности обхватът на изкуствената естествена естествена естествена естествена природа непрекъснато се стеснява. Разширяването на изкуственото естествено донесе висока степен на цивилизация на хората и наруши естественото естествено естествено състояние, което причини известна степен на отрицателно въздействие върху околната среда на човешкото оцеляване. В процеса на човешкото развитие, как да се отнасяме към изкуствената природа и естествената природа е важен аспект за коригиране на връзката между хората и природата.

Естествена природа

Related Articles
TOP