Videokino Lux

Seznam herců

Seznam herců

Poznámky herce sám-vyhlašovatel (113 epizod,1953-1956)KenCarpenterHimself-Host(29epizod,1953-1956)OttoKruger-11Brandonpiso5For 1956) GageClarkeInnkeeper (9 epizod, 1950-1957) Gene Lockhart (GeneLockhart) Alice (9 epizod, 1951-1957) Isobel Elsom (IsobelElsom) Lindet (1950-1957) CatherineSloper (9 epizod, 1953-1953-Margarlye5)Margarlye59pis y) Harriet Craig (7 epizod, 1950-1957) Ruth Hussey (Ruth Hussey) Hal (7 epizod, 1951-1957) Edmond O'Brien (Edmond O'Brien) Anne (7 epizod, 1953-1956) LadesoCharle97Thax1-LadesoCharlo795V1 Day (LaraineDay) Baldwin (7 epizod, 1951-1956) Thomas Mitchell (ThomasMitchell) Edgar (7 epizod, 1952-1955)GeorgeChandler CaptainMcLandon (7 epizod, 1952-19455) 195. leden-195. den 196. ledna 195. den 195. 195. den Sterling (JanSterling) sám hostitel (7 epizod, 1956-1957) Gordon MacRae (Gordon MacRae) Kapitán John Danforth (6 epizod, 1951-1956) Dennis· O'Keefe (DennisO'Keeyancy) NancyGates) Ellen (6 epizod, 1950-1956) Diana Lynn (DianaLynn) Manželka hostinského (6 epizod, 1950-1955) Fay Bainter (Fay Bainter) AbelSamp (6 epizod, 1950-1953) 15Extra Matthewdeshan (1695McE) 15Extra, 50McE WalterMatthau) Charley Hackett (6 epizod, 1951-1957) Pat O Brian (PatO'Brien) Aalan (6 epizod, 1951-1956) Robert Stirling (Robert Sterling) Dr. Sturgis (6 epizod, 1951-191956) Roland (191951pis) Roland ) Robert Preston (Robert Preston) ) LuxVideoTheatreHost (6 epizod, 1953-1956) Maureen O'Sullivan (Maureen O'Sullivan) Ann Sommers (6 epizod, 1954-1957) Anne Bancroft (Anne Bancroft'15 Connor Audreo) 1957) Vera · Miles (VeraMiles) BerthaJacks (5 epizod, 1951-1955) Miriam Hopkins (Miriam Hopkins) JoyceWilliams (5 epizod, 1954-1957) Beverly Garland (Beverly Garland91) Elsades (Angels91) Elsades (Angeles 91) Elsades ) Gig(5 epizod,1951-1956) SkipHomeierDetectiveCaptain(5epsodes,1951-1956)MauriceMansonButlertoLordMalvern(5epsodes,1951-1953)OswaldMarshall,Francouzský,4c)95.díl 91.Mar.195. tha Haier (MarthaHyer) Sám hostitel (5 epizod, 1954-1955) James Mason (JamesMason) Carpenter (5 epizod, 1955-1957) Eddi eMarrMark (4 epizody, 1953-1956) Scott Brady (Scott4Brade59) Abnerle (Scott4Brade59) Abnerdes (Lyle Talbot) Elaine (4 epizody, 1951-1955) Margaret Aub Ryan (MargaretO'Brien) Karl (4 epizody, 1950-1956)AndrewDugganHenrietta (4 epizody,1950-1953)JanetFox-4913pisodesCalandes5015. 1953)MikeKellinInfoOperetta(4 epizody,1950-1953)MikeKellinInfoOperator(4epizody,1950-1953) ,1950-1952) Nina Foch (NinaFoch) Carrie Williams (4epizody, 1-J9519pist5)1 (J9519195) ) HaroldStone Callous Daughter (4 epizody, 1951-1956) LynnBariBert (4 epizody, 1951) -1956) Patrick Knowles (Patric Knowles) Christoff (4 epizody, 1951-1956) Vincent Price (Vincent Price) Alf (1919 epizod) Alf (1919) Pat O'Malley Girlat Blue Polly (4 epizody, 1951-1953) SybilBaker2ndCoastguardsman (4 epizody, 1951-1953) LeoBayardEliza (4 epizody, 1951-1953)Celeste Holm (1951-1953) Celeste Holm (1951-1953) Celeste Holm (1953) Jackadeste.54 PisaCeleste.545 DadCampbell(4 epizody,1951-1952) ) ParkerFennellyAlan (4epizody, 1951-1952) ErnestGravesMaid (4epizody, 1951-1952) EvelynWallHenderson (4epizody, 1952-1.noc 1952-19imdesself,15352-1952-1952) epizody, 1953- 1957)MichaelGaleIntermissionGuest(4 epizody,1953-1956)Virginia Bruce (VirginiaBruce)DanCarmody(4epizody,1953-1956)Brian Donlevy(Brian Donlevy)Patricia Donlevy,1953-195Marles (4H53-19Marles,16) neHewitt (4 epizody, 1953-1956)KarenSharpeKramerAnne(4 epizody,1953-1956)JoanWeldonDr.Franco(4epizody,1953-1955)Tom )JoanVohsLaneBellamy (4epizody,1954-1957pisne)DrJ-1957pisne e (4 epizody, 1954 -1956)Steve Brodie(SteveBrodie)DanReynolds(4 epizody,1954-1956) ) Raymond Burr (Raymond Burr) Carrollman (4epizody, 1954-1956) Alexander Campbell Charlotte (4epizody, 1954-1956) Dr.B BarbaraaM Bobro Rush5 (1954-19) (4 epizody, 1954-1955) Patrick Miller Hank (4 epizody, 1954-1956) 1955) Alex Nicol (AlexNicol) Eileen (4 epizody, 1955-1957) Diane JergensChris (4 epizody, 51. epizoda, 5195955 Bill) ) BarneyPhillips David (4 epizody, 1955-1957) Grant Williams ( GrantWil liams) Brad Scott (4 epizody, 1955-1956) William Hopper (William Hopper) Alan (4 epizody, 1955) Dan O'Herlihy (A) A Bellie Bellie 4 epizody, 1956-1957) Mabel Albertson Baroudi (4 epizody, 1956) John Bentley tchyně (3 epizody, 1952-1955) NanaBryantBrigida (3 epizody, 1952-1955) Jameston (3 MissepisoMISldeston)1951-1953)HelenDonaldsonEdgar(3 epizody,1954-1955)HerbertButterfieldDeskSergeant(3epizody,1954-1955)PaulBryarisodes(1954-1955)PaulBryarisodes(1954-1955)PaulBryarisodes(1955ary)Za101pis (195554-1954) Allister Burd19554-1. Claud Allister) Chris Mathison (3 epizody,

Lx Video Theater Video divadlo

Související články
HORNÍ