Lehká žáruvzdorná cihla

Úvod

Lehké žáruvzdorné cihly obvykle označují žáruvzdorné cihly s hmotností menší než 1,3 x 103 kg/m3. Vzhledem k tomu, že lehká žáruvzdorná cihla má vlastnosti malé hustoty, vysoké pórovitosti, malé tepelné vodivosti, dobré tepelné teploty a má určitou pevnost v tlaku a byla široce používána na zařízeních pro tepelné zpracování.

Použití

Ztráta akumulace tepla zdiva v průmyslové peci a ztráta rozptylu tepla na povrchu pece obecně tvoří 24 až 45 % spotřeby paliva. Lehké cihly s nízkou tepelnou vodivostí, nízkou tepelnou kapacitou, mohou ušetřit spotřebu paliva; zároveň může díky rychlému nárůstu rychleji zlepšit efektivitu výroby zařízení; také snížit hmotnost pece, zjednodušit konstrukci pece, zlepšit kvalitu produktu, snížit okolní teplotu, zlepšit pracovní podmínky.

Bezpečnostní opatření

1, vzduchová pórovitost lehkých žáruvzdorných cihel je velká, tkáň uvolněná, nelze ji přímo použít ke kontaktu se struskou a tekutým kovem;

2, mechanická pevnost je nízká, nelze použít pro nosnou konstrukci;

3, odolnost proti opotřebení je velmi špatná, neměly by se používat pro kontakt s pecí, silné opotřebení.

Související články
HORNÍ