Informační pole

oblastní informace: Na základě konstrukce informací o odděleních a odvětvích jsou příslušná oddělení a odvětví související s obchodním obsahem a metodami obchodního zpracování používána v souladu s příslušnými odděleními a odvětvími souvisejícími s obchodním obsahem a obchodním zpracováním. Celkové požadavky prolamují resortní a oborové hranice, komplexně řeší zásadní problémy s makroekonomickým řízením a společenským rozvojem. Všechna oddělení, různá průmyslová odvětví pokračovala ve vysoké informační výstavbě a na významném místě je zmíněna oblastní informovanost. V současné době mezi velké projekty v oboru patří zejména: fiskální a daňové, populační management, geografické informační systémy, ochrana životního prostředí, vědecké vzdělávání, zdravotnictví atd. Prosazovat informovanost v oboru, musíme svědomitě shrnout zkušenosti hlavních informací o národní informatice , plně využít výhody a nadšení příslušných oddělení a průmyslových odvětví a účinně řešit klíčové, ohniska a potíže v národním hospodářství a sociálním rozvoji.

Související články
HORNÍ