Полева информация

информация за областта: Въз основа на изграждането на информация за отдел и индустрия, съответните отдели и индустрии, свързани с бизнес съдържание и методи за бизнес обработка, се използват в съответствие със съответните отдели и индустрии, свързани с бизнес съдържание и бизнес обработка. Общите изисквания нарушават границите на отдела и индустрията, цялостно решават основните проблеми с макроикономическото управление и социалното развитие. Всички отдели, различни индустрии продължават да са високи в изграждането на информация, а информационната област се споменава на важна позиция. Понастоящем големите проекти в областта включват главно: фискално и данъчно облагане, управление на населението, географски информационни системи, опазване на околната среда, научно образование, здравеопазване и т.н. Насърчаване на информацията в областта, трябва съвестно да обобщим опита на основната информация за националната информация , дават пълна игра на предимствата и ентусиазма на съответните отдели и индустрии и ефективно да се справят с ключовите, горещи точки и трудности в националната икономика и социалното развитие.

Информация на полето

Related Articles
TOP