Zaměstnání práce a kapitál

Úvod k obsahu

„Zaměstnanost práce a kapitál“ začíná koncem roku 1847 s názvem „Zaměstnanost práce a kapitál“, forma redakční formy je publikována v „Novém Porýní“ . Příjmy z čínského překladu "Úplná díla Marxe Engerse" Svazek 6. Podle původních plánů Marx vysvětlí ekonomický vztah materiálního základu moderního třídního boje a národního boje v sérii článků, ale kvůli pozastavení " New Rhine“, tato sada článků publikovala pouze pět nejlepších. Poté je také několikrát k dispozici ve formě brožury. V roce 1891 Engels zohlednil potřeby dělnické propagandy a knihu provedl potřebné revize a doplňky a snažil se sjednotit názory ve všech důležitých bodech ve všech důležitých bodech.

adresář

Preambule překladače

Engels Úvod

Zaměstnanost Práce a kapitál

< P> 1. Co je to plat? Co se určuje

, jak určit cenu produktu?

tři, jak se rozhoduje o platu?

Za čtvrté, povaha kapitálu a rozšiřování kapitálu

5, zaměstnání, pracovní a kapitálový vztah

šest, obecné pravidlo určování platu a zisku kleslo < / p>

7, kapitálové a pracovní zájmy přímo opačné - vliv výrobního kapitálu na mzdy

osm, kapitálová soutěž o vliv třídy aktiv, střední třídy a dělnické třídy

Související články
HORNÍ