Ekonomické centrum města

Město ekonomického centra označuje koncentraci socioekonomických aktivit v jednom nebo regionech, které ovlivňují město, které v okolí ekonomicky žije. Podle ekonomického dopadu jej lze rozdělit na celostátní, provinční, regionální nebo krajské hospodářské centrum. Ekonomická centra zahrnují výrobu, obchod, finanční služby a další funkce. Ekonomické centrum City má obecně silnou materiální základnu a kapacitu průmyslové výroby, s mnoha průmyslovými produkty zásobuje okolní území; komerční obchodní centra pro materiály, musí mít pohodlné dopravní spojení a komerční obchodní instituce; zároveň musíte mít ekonomické aktivity Služby finančního odvětví. Vzhledem k obecnému průmyslovému rozvoji v hospodářském centru je častá doprava, populace je hustá a populace je velká a je potřeba přinést řadu znečištění a zhoršování životního prostředí a je třeba věnovat plnou pozornost ochrana životního prostředí.

Související články
HORNÍ