Икономически център град

Икономически център Град се отнася до концентрацията на социално-икономически дейности в един или региони, засягащи града, който икономически живее наоколо. Според икономическото си въздействие той може да бъде разделен на национален, провинциален, регионален или окръжен икономически център. Икономическите центрове включват производство, търговска търговия, финансови услуги и други функции. Икономически център Градът като цяло има силна материална основа и промишлен производствен капацитет, с многото си промишлени продукти, доставящи околните територии; търговски търговски центрове за материали, трябва да имат удобни транспортни връзки и търговски търговски институции; в същото време трябва да имате икономически дейности Обслужваща финансова индустрия. Поради общото промишлено развитие в икономическия център, честият транспорт е чест, населението е гъсто, а населението на обращение е голямо и има нужда от поредица от замърсяване и влошаване на околната среда и трябва да се обърне пълно внимание на опазване на околната среда.

Икономически център на града

Related Articles
TOP