Zařízení pro připojení náboje

Úvod

konvenční polovodičové elektronické zařízení, informace o metodě indikující přítomnost, obvykle s proudem nebo napětím. V CCD má náboj, vyjádření informace CCD, vyšší citlivost. Solidní zobrazování, zpracování informací a velkokapacitní paměť jsou tři hlavní použití CCD. Různé lineární pole, povrch senzorového pole se úspěšně používá v oblasti astronomie, dálkového průzkumu Země, faxu, videa a dalších. Zpracování signálu CCD je silné jak pro analogové, tak pro digitální zpracování signálu, široce používané v radarových a komunikačních systémech se střední přesností. CCD se také používá jako velkokapacitní sériová přístupová paměť, její přístupová doba, kapacita systému a výrobní náklady jsou mezi polovodičovou pamětí a magnetickým diskem, vložená bubnová paměť.

Ch spojovací zařízení

principy

1969, Bell Labs ve Spojených státech WS Boyle a GE Smith v elektrické simulaci prozkoumat zařízení s magnetickými bublinami, což má za následek princip zařízení s nábojovou vazbou a ověřený v experimentu. Navrhli, těsně uspořádané na izolačním povrchu polovodičového kondenzátoru lze použít k ukládání a přenosu náboje. Počáteční uložení CCD potenciálových jamek a přenosových signálních nábojů umístěných na rozhraní křemík - oxid křemičitý, tedy tzv. povrchový kanál CCD. 1972 D. Kang poprvé koncipoval většinové nosiče ve formě CCD, na tomto základě vyvinul novou kanálovou CCD strukturu a CCD typu "creep" účinně zlepšují výkon CCD. V roce 1973 Spojené státy vyrobily Fairchild CCD obrazový snímač, CCD pak vstoupilo do praktické fáze z laboratoře do průmyslové výroby.

CCD prototyp tenké vrstvy oxidu křemičitého narostlé na křemíkovém substrátu typu N nebo P a následně nanesení a litograficky vyleptané vrstvy oxidu křemičitého na kovové elektrody, které jsou pravidelně uspořádány pole kov - oxid - polovodičové kondenzátory a příslušné vstupní a výstupní obvody tvoří v podstatě CCD posuvný registr. Hodinový puls je aplikován na elektrodu kovového hradla, vytvoří se potenciálová jáma, která může být uložena menšinovými nosiči v polovodiči pod odpovídající elektrodou hradla. Optickým nebo elektrickým způsobem vstřikování lze injektovat vstupní signál náboje do potenciálové studny. A periodicky se měnící fáze a amplituda hodinového pulsu, hloubka potenciální jámy se v průběhu času odpovídajícím způsobem mění, takže orientace injekce signálu náboje pro přenos uvnitř polovodiče. Výstup CCD je shromažďován zpětně předpjatým nábojem PN přechodu a poté zesílenými, resetovanými, diskrétními výstupními signály.

Účinnost přenosu náboje je jedním z nejdůležitějších výkonových parametrů CCD, výše náboje a procento z celkové částky náboje přeneseného každým přenosem, zatímco Obr. Přenosová účinnost omezuje maximální přenosový CCD řady.

kanál těla CCD pro přenos náboje povrch kanálu CCD a mechanismus se mírně liší. CCD s tělesným kanálem, také známé jako CCD se skrytým kanálem. Takzvané těleso a kanál, který slouží k uložení kanálu pro přenos náboje signálu v povrchu polovodičového tělesa opouští určitou vzdálenost. Hodinová frekvence CCD těla kanálu může být až několik stovek megahertzů a CCD povrchového kanálu typicky jen několik megahertzů.

solidní zobrazování, zpracování signálu a velkokapacitní paměť jsou tři hlavní použití CCD. Různé obrazové snímače s lineárním polem a plošným polem byly úspěšně použity v oblasti astronomie, dálkového průzkumu Země, faxu, čteček karet, optických testovacích televizních kamer apod. role. Zpracování signálu CCD je silné jak pro analogové, tak pro digitální zpracování signálu, široce používané v radarových a komunikačních systémech se střední přesností.

domácí situace

Čína vyvinula CCD posuvný registr 32 v roce 1975. Čínská vývojová práce se zaměřila na CCD CCD zobrazování a zpracování signálu. CCD kamera se používá v letectví, dálkovém ovládání, průmyslové automatizaci a dalších odděleních. Zpožďovací linka napojená na CCD a analogová zpožďovací linka hrají důležitou roli při aktualizacích radarů a komunikačních zařízení.

Související články
HORNÍ