Optinen parametrioskillaattori

Epälineaarisen kiteen (kuten litiumniobaatin) kaksi tasaista yhdensuuntaista päätypintaa muodostuvat Purot-ontelosta. Signaalin taajuus ja virheellinen taajuus vastaavat resonanssiontelon kahta resonanssihuippua. Kun pakovalon vuotiheys on riittävän suuri, energia siirtyy pumppausvalosta signaalivärähtelymoodiin ja virheelliseen värähtelytilaan, ja seuraava on nämä Koherentin säteilyenergian emissio taajuudella. Oskillaattoria voidaan virittää muuttamalla lämpötilaa, sähkökenttää tai vastaavaa.

Related Articles
TOP