Осцилатор на оптични параметри

Две плоски успоредни крайни повърхности на нелинеен кристал (като литиев ниобат) са съставени от кухина Пуро. Честотата на сигнала и невалидната честота съответстват на двата резонансни пика на резонансната кухина. Когато плътността на потока на изпускателната светлина е достатъчно голяма, енергията се прехвърля от изпомпващата светлина към режима на трептене на сигнала и режима на невалидно трептене, и следва това Излъчване на кохерентна лъчиста енергия на честотата. Осцилаторът може да бъде настроен чрез промяна на температурата, електрическото поле или други подобни.

Оцилатор на оптични параметри

Related Articles
TOP