Looginen topologia

Fyysinen topologia ja logiikkatopologia ovat riippumattomia. Esimerkki: Kaikki Ethernet-viestintätyypit Ethernetin välillä ovat loogisia väylätyyppisiä topologioita, mikä pätee kaapelin fyysisestä asennosta riippumatta.

Fyysinen topologia johdetaan verkkolaitteen todellisesta fyysisestä osoitteesta, joten se soveltuu paremmin verkkolaitekerroksen hallintaan fyysisen topologian kautta, kun verkossa tulee vikoja tai tulee viaksi Fyysinen topologiakartta voi kertoa verkon johtajalle millä verkkolaitteella on ajallisesti ja yksityiskohtaisesti ongelma, ja yksinkertainen esimerkki. Kun verkon kytkin on viallinen, verkonhallintajärjestelmä voi kertoa sen johtajalle fyysisen topologian kautta. Minkä verkon kytkimen portti on verkossa, ja tämän portin kautta kytketään verkkolaitteet, mikä on kätevää verkonhallintahenkilöstölle. Loogisten topologioiden osalta hän kiinnittää enemmän huomiota sovellusjärjestelmän toimintaolosuhteisiin, mikä kuvastaa käytännön sovellusten tapausta.

Related Articles
TOP