Логическа топология

Физическата топология и логическата топология са независими. Например: Всички видове Ethernet комуникации между Ethernet са топологии тип логическа шина, което е така, независимо от физическото разположение на кабела.

Физическата топология се извлича от действителния физически адрес на мрежовото устройство, така че е по-подходяща за управление на слоя на мрежовото устройство чрез физическа топология, след като в мрежата възникне повреда или ще има повреда Картата на физическата топология може да каже на мрежовия мениджър кое мрежово устройство има проблем във времето и детайлите и прост пример. Когато превключвател в мрежата е дефектен, чрез физическа топология системата за управление на мрежата може да уведоми мениджъра. Портът на комутатора в мрежата е в мрежата и мрежовите устройства са свързани през този порт, което е удобно за персонала, управляващ мрежата. За логическите топологии той обръща повече внимание на работните условия на приложната система, което отразява случая на практически приложения

Логическа топология

Related Articles
TOP