Kineettinen suojelu

Määritelmät

Järjestelmäjärjestelmän kaikkien ulkoisten voimien ja sisäisten voimien ulkoinen voima on vakio, ja sen liike-energia säilyy.

Yhden kohteen (laatupisteen) synergia on nolla tai juanin ja nollan lukumäärä, jolloin sen liike-energia säilyy.

Määritelmä

Riippuen dynaamisesta kanavasta

vektorina ja f = 0 tai Kun kaikki voima on tehty ja f · DL = 0, järjestelmä on aina vakio, eli

tai kirjoita muodossa:

,
ja muissa muodoissa.

Sovellus

Tietyille ulkoisille voimille ja sisäiselle teholle järjestelmä on unohtumaton tai nolla, kineettinen säilyminen voi ratkaista tiettyjä ongelmia.

Related Articles
TOP