Кинетична консервация

Дефиниции

Външната сила на всички външни сили и вътрешната сила в системната система е постоянна и нейната кинетична енергия се запазва.

За единичен обект (точка на качеството) неговата синергия е нула или броят юани и нула, тогава кинетичната му енергия се запазва.

Определение

В зависимост от динамичния канал

като вектор и f = 0, или Когато цялата сила е направена и f · DL = 0, системата винаги е постоянна, т.е.

или пишете като:

,
и други форми.

Приложение

За определени външни сили и вътрешна мощност системата е незабравима или нулева, използването на кинетична консервация може да реши определени проблеми.

Related Articles
TOP