Toimeenpaneva neuvosto

Ehdot

puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, pääsihteerin keskuksessa tulee olla seuraavat ehdot:

(1) noudattaa puolueen reittiä, politiikkaa, politiikkaa, poliittista Hyvä laatu;

(2) on suuri vaikutus luovien alojen alalla;

(3) Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteerin enimmäisikä on enintään 70 vuotta; < / p>

(4) Hyvä terveys, pystyy pysymään normaalissa työssä;

(5) toisiinsa liittymättömät poliittiset oikeudet;

(6) on täydellinen siviilitoimikyky.

Puheenjohtajan toimivalta

(1) kutsua neuvosto (tai toimeenpaneva neuvosto) koolle ja isännöi sitä;

(2) tarkastuslautakunta (tai johtokunta) Päätöksen täytäntöönpano;

(3) Edustuskeskus allekirjoitti tärkeän asiakirjan.

Tekijän pääsihteerin valtuudet

(1) hoitaa viraston toimistoa päivittäisen työn suorittamiseksi, vuosittaisen työsuunnitelman järjestämiseksi;

(2) Koordinoi erilaisia ​​toimistotoimistoja ja muita instituutioita Työ;

(3) nimitetään alipääsihteeriksi, viraston päävastuuhenkilöksi ja neuvoston tai pysyvän neuvoston päätökseen;

(4) päätti harjoittaa liiketoimintaa ja Muu institutionaalinen henkilöstö palkattiin;

(5) Muiden päivittäisten tapahtumien käsittely.

Johtajayksikön ehdot

(1) Keskusneuvoston peruskirjan noudattaminen;

(2) yritys tai ryhmä, jossa on itsenäinen oikeushenkilö;

< P> (3) jolla on tietty vaikutusvalta luovan teollisuuden alalla;

(4) keskuksen pääsihteerin, pääsihteerin ja apulaispääsihteerin on nimettävä hänet ja osallistuminen;

(5) koulutus, tieteellinen tutkimus, uutisyksiköt ja niihin liittyvät akateemiset ryhmät;

ohjelma

(1) keskuspuheenjohtaja, varapuheenjohtajan sihteeri. Pitkän ja apulaispääsihteerin ja osan toimitusjohtajan nimittäminen;

(2) toimitettava toimilupa, toimielintunnus, verorekisteröintitodistus, toimintaehdot (tai yritysstatus) määräysten mukaisesti;

(3) Neuvosto on yhtenäinen tarkastus hallintoyksikön nimittämistä varten viime kuukausina;

(4) Yrityksen tai ryhmän tarkastelu hyväksyi johtajan todistuksen kuun lopussa.

Valta ja velvollisuus

(1) Hallituksen päävastuuhenkilöllä on oikeus valita oikeus ja valittu oikeus;

(2) Johtajat voidaan päivittää tapahtumapaikkayksikköön;

(3) on oikeus suositella ja valvoa keskusta;

(4) Priority Participation Center järjestetään;

(5) Priority Nauti keskuksen palveluista;

(6) Etusija saada asiaankuuluvat tiedot ja keskuksen toimittamat tiedot;

(7) Ilmaiset sijoitustiedot keskuksen verkkosivuilla; / p>

(8) julkaista mainoksia keskeisessä ammattilehdessä saadakseen etuuskohtelun;

(9) Etusija nauttia keskusammattilehden yhteisestä liiketoiminnasta;

(10) prioriteetti Nauti keskeisen luovan ikkunan ja luovan ajan etuuskohteista;

(11) Keskuksen ylläpitämä ensisijainen osallistumiskeskus ja tutkintavaihtotoiminta;

(12) Priority Enjoy Center Creative Industry Union College opiskelijoiden ilmoittautuminen;

(13) Priority Nauti ammatillisen koulutuksen mahdollisuudesta, joka järjestetään keskustassa;

(14) Nauti keskuksen yleisestä mainosresurssista;

(15) Johtajien on noudatettava peruskirjaa ja kansallisia lakeja ja määräyksiä;

(16) Johtajien on pantava täytäntöön neuvoston päätös.

(17 ) Hallintoyksikön on tehtävä yhteistyötä keskuksen keskuksen kanssa;

(18) Hallintoyksikön on otettava enemmän jäseniä;

(19) Johtajien on tehtävä yhteistyötä Visit-keskuksen kanssa;

(20) Hallitus hyväksyy keskuksen valvomaan ja ohjaamaan sitä;

(21) Hallituksen tulee toimittaa paperit keskusammattilehdelle kuukausittain;

(22) Johtajilla on velvollisuus antaa suosituksia ja muutoksia keskuksen työhön;

(23) Johtajayksiköiden on osallistuttava neuvostoon (tai pysyvään neuvostoon) ajoissa;

(24) Hallintoyksikön on suoritettava maksu määräysten mukaisesti.

Related Articles
TOP