Vosková pochodeň do šedých slz

Poznámka: 1. Bez názvu: Od dynastie Tang někteří básníci nejsou ochotni uvádět jako název předmětu název „bez názvu“. 2. Hedvábí je vyčerpané: hedvábí a "myšlení" jsou homofonní slova, "hedvábí je vyčerpané" znamená, že myšlenky skončí. 3. Suché slzy: slzy, svíčkový olej při hoření, zde vzít Double Ganzan, odkazují na slzy jeden druhého. 4. Xiao Mirror: Ráno obléknout zrcadlo; mrak: žena je krásnější, tady je víc než rok. 5. Pengshan: Hora Penglai, legendární moře, metafora místa, kde žije památník. 6. Bluebird: Mýtus je posel k předávání zpráv o novinkách. Ocenění: Toto je nejslavnější báseň z mnoha básní básníků na téma „Bez názvu“. Obsah celé básně se pohybuje kolem první věty, zejména ono „neobtížné“. „Dongfeng“ je časové období, ale je to metafora pro lidskou akáciu. Lidé se díky zdržování nezlobí jako jaro. Za třetí, čtyři věty jsou loajální, slíbené sliby. Pět, šest vět, dvě, respektive dva lidé se nemohou potkat, stížnosti a je jim zima a zima. Jediné, na co se můžete těšit, je nápad na sedmou nebo osmou větu: Doufám, že modrý ptáček často přenáší jejich myšlení.

Související články
HORNÍ