Cévní průchod

Definice

Předpokladem krevní dialýzy je vytvoření vhodné cévní cesty.

Ideální cévní pasáž by měla splňovat následující podmínky:

1 průtok krve dosáhne 100 ~ 300 ml/min;

2 lze používat opakovaně, snadno ovladatelný a trpělivý Každodenní život má malý dopad;

3 bezpečnost, není snadné nastat, trombóza, infekce atd., dobrá kardiovaskulární stabilita.

Klasifikace

1, dočasná cévní pasáž

(1) Vnější píštěl

(2) přímá piercingová žíla

(3) nitrožilní zavedený katétr

dvě, trvalá cévní pasáž

(1) pohyb - intravenózní Mercail: Nejbezpečnější, nejdelší doba aplikace, nejširší spektrum cévních cest.

(b) Cévní transplantace.

Častými komplikacemi trvalých cévních cest jsou: trombóza, infekce, zvýšená srdeční zátěž způsobená srdečním selháním, distální ischemie, pseudohetické aneuryzma apod., trombus je hlavní příčinou selhání cévní cesty. Časná trombóza po operaci by se měla co nejdříve opakovat, aby se odstranila trombóza a odstranily se podněty. Trombóza vzniklá při dlouhodobém užívání má vaskulární stenózu, nízký krevní tlak, vysoký stav koagulace atd., je obtížně zvládnutelná, často způsobuje píštěl.

Související články
HORNÍ