Pověst komprese času

Zařízení

Zařízení pro generování signálu vícevrstvého komprimovaného video signálu, synchronizovaná mezivrstva, na konci kódování systému včetně základní linie časového příznaku Zařízení je obnoveno čas přejezdu každého okruhu. Na přijímací straně systému reaguje čítač na načítanou hodnotu čítače v reakci na řízený hodinový signál přijímače. Obnovte časový příznak a příznak rozdílového času ze signálu a zkombinujte časový příznak k vytvoření opravy. Rozdíl mezi hodnotou souvislého vzorkování čítače přijímače je porovnán s rozdílem časového příznaku odpovídajícímu spojité korekci pro poskytnutí signálu pro řízení hodinového signálu přijímače.

Vlastnosti

1. Zařízení pro synchronizaci alespoň části systému příjmu komprimovaného video signálu, které zpracovává komprimovaný signál, který se vyskytuje v přenášeném datovém paketu komprimovaného video signálu, přičemž každý z nich je rozpoznatelný paket přenášeného datového paketu. Včetně referenčního cyklu referenčních hodin programu k hodnotě načtení získané z čítače použitého ke shluku K (K kladné celé číslo) kódovacích systémových hodin a zahrnuje rozdíl spojený s odkazem na programové hodiny s daty předběžných hodin. komprimovaný signál. Hodnota hodnoty, předem komprimovaný signál a komprimovaný video signál a přírůstkové zpoždění multiplexování způsobené přenosovým paketem, přístrojem, včetně načítané hodnoty a rozdílové načítané hodnoty Zdroj přenosového paketu přenosového paketu; řízený oscilátor (37) poskytuje systémové hodiny přijímače v odezvě na řídicí signál E; čítač přijímače pro matrici K (36) hodinových impulsů systému přijímače; Zařízení (31, 35), v odezvě na výskyt vysílaných paketů obsahujících načítanou hodnotu, používaná k ukládání výstupních hodnot načítání z čítače přijímače; pro obnovu z vysílaného paketu a rozdílové počítané hodnoty a v reakci na kontinuálně uloženou počítanou hodnotu odpovídající výstupu čítače přijímače a načítané hodnotě a rozdílové počítané hodnotě vysílaného paketu, (38, 39) Zařízení (32 ) ovládání řídicího signálu E řízeného oscilátoru.

Související články
HORNÍ