Částice kvarku

Přehled definic Částice kvarku

První pár je na horním kvarku a kvarku a horní kvark je +2/3 a náboj kvarku je -1/3. Jsou to částice odpovídající elektronu se světelným škůdcem v kotlík. Proton se skládá ze dvou horních kvarků a downquakeru a neutron se skládá z horního kvarku a dvou downquakerů.

Další dvojice kvarků jsou známé quit a sputum a jejich lightburses mají μ meon a micon.

Nejtěžší je spodní kvark a top kvark a jejich světelná korespondence je někde τ částice a mikro.

Tyto kvarky mohou představovat další silné mnichy.

Na rozdíl od světlého dítěte má Quark povahu barvy (volné jméno), které je podobné náboji, ale existují tři kategorie. Poslední barva všech silných mnichů v kombinaci se třemi quockery je rovna 0 – proto je každý ze tří kvarků zahrnut v každém z vrcholů protonů a neutronů. Srážka (nebo lepidlo) mezi kvarkem je nesena a spojena gumou a silná jaderná interakce je vedlejším efektem tónu mezi kvarkem.

Související články
HORNÍ