Plán sdílení zisku

Základní přehled

Definice

V rámci tohoto plánu je platba plateb založena na vyhodnocení zisku tohoto ukazatele výkonnosti organizace, zisku Plán sdílení je odměnou za jednorázovou platbu, která nebude vstupovat do základní mzdy zaměstnance, takže nezvýší fixní mzdové náklady organizace. V praxi se podílí na zisku plánů být efektivnější ve vyspělých společnostech.

Myšlenka

Základní myšlenkou programů sdílení zisku je přidělovat zisky společnosti zaměstnancům v souladu s určitými poměry.

Profit title plán sdílení

Konkrétní praxe má řadu:

1, některé společnosti se dělí o celkový roční zisk v souladu s výsledky hodnocení výkonu zaměstnanců.

2, některé společnosti vystavily zaměstnancům pevné množství pevných částek každé druhé časové období.

3, některé společnosti mohou mít část ziskového účtu zaměstnanců a zaměstnanců v předem stanoveném podílu podniku a mohou mít nižší daňovou sazbu.

Formulář

Různé plány sdílení zisku:

1, plán hotovosti

hotovostní plán je nejoblíbenějším sdílením zisku Plán, to znamená, že určitý poměr (obvykle 15% -20%) zisků se používá jako sdílený zisk.

2, Rozšíření plánu sdílení zisku

V případě dohledu a pověření managementu podniky v určitém časovém období ukládají část zisku na zaměstnanecký účet. Takové plány umožňují zaměstnancům využívat daňové výhody, protože platba daně z příjmu fyzických osob po odložení odchodu zaměstnance do důchodu, takže on nebo ona platí daň pouze s nižší sazbou daně.

Výhody a nevýhody

Výhody plánu podílu na zisku

Výhodou plánů podílu na zisku je odrážet zájmy zaměstnanců ve stejném plánu, takže všichni zaměstnanci věnují pozornost firma Zisk, velikost zisku firmy přímo ovlivňuje zaměstnanecké benefity.

Shrnutí plánů podílu na zisku

Nedostatkem plánů podílu na zisku je, že program je obvykle spojen se zaměstnanci, plán podílu na zisku nezohledňuje osobní výkon zaměstnanců, věnuje pozornost pouze firmám Obchodní cíle .

Související články
HORNÍ