Společnost Huaxing Book Company

Huaxing Shuju

Huaxing Book Office

Po 1927 "čtyřsekundovém" převratu je Šanghaj v bílé hrůze, originál vydaný nakladatelským oddělením Agentura-Shanghai knihkupectví bylo nuceno přenést na zem. V roce 1928 použil název proletářské knihkupectví. V roce 1929 bylo šanghajské knihkupectví zabráno úřady Kuomintangu, ale také založily společnost Huaxing Book Company. Za extrémně obtížných podmínek pokračující vydávání vydalo značné množství marxistických klasik, které byly vydány prostřednictvím soukromých knihkupectví, knižních stánků a dalších cest ke čtenářům. V roce 1930 byla vydána „Komunistická deklarace“ Huangova re-překladu a byla doprovázena angličtinou. Poslední věta "Prohlášení" je jednotná! "Překlad je" po celém světě! „Čtenář knihu uvítal a pokračoval v dotisku. Kancelář končí v roce 1932.

Haxuaxing Company alt

Související články
HORNÍ