Cabs Gongbei Tower

Věž Cabs Gongbei (Írán) je 53metrová hrobka postavená v roce 1006 n. l. od mlýna Cabs Iben Worth (Qābus ibn voshmgir), poblíž ruin starověkého města Jorjan, řeka Gorgan, Írán, je svědectvím mezi středoasijským nomádem a starověkou civilizací Íránu.

Cabs Gongbei je také jedinou vzpomínkou na město Zhuo Hua. Starobylé město Zhuo bylo centrem umění a vědy, ale ve 14. a 15. století bylo zničeno mongolskou invazí. Věž Gongbei je vynikající technologický inovační model islámské architektury a má dopad na náboženské obřady Íránu, Anatolie a Střední Asie. Věž je postavena z neglazovaných slinutých cihel a její složitá geometrie tvoří průměr od 15,5 metru do 17 m štíří kužel a vrchol věže je rovněž kónická cihlová konstrukce. Cabs Gongbei Tower představuje vývoj muslimského světa v matematice a vědeckém rozvoji. „Seznam světového dědictví“ byl vybrán v roce 2012.

Související články
HORNÍ