Втори

Военно въведение

Военните истории на военни офицери в националното правителство, въведено от Република Китай.

Комплект

През април 1931 г. правителството на Гоминданг обнародва „Армейски военен Ер Саго и войници“. През юли и 1935 г., 1935 г., националното правителство възстановява „официалната система“ на сухопътните, морските и военновъздушните сили и „войническото наблюдение“. През март 1935 г. е въведен нов списък със звания, включващ служители до: специални нива, първо ниво, средно, средно генерално и по-малко генерално. Експертите ще, първото ниво ще бъде рангът на военните звания във второто ниво, а антияпонската война ще спечели 3 триъгълника. След победата в антияпонската война военните звания на общата служба ще бъдат променени от лидер на рамо, а второто ниво ще бъде 3 петъгълни звезди. На ниво специалното ниво ще бъде 4 звезди, 5 звезди. Поради това е известен още като "Samsung", "Saturring", "Wushu".

Related Articles
TOP