Есен Тотов

е роден на 14 януари 1848 г. във Ворогда, 2 3 октомври 1914 г., починал в Косалма. През 1868 г. той завършва Московския университет, скоро в Липин, Париж и други места, през 1876 г. служи като професор в Московския университет и става основател на науката за мъха. Той вярва, че граматиката е научноизследователската форма на науката (формата на изследването на правото на фразата, формата на фразата за изследване на юриспруденцията), установена така наречената форма. Основно се изучава, че обикновената лингвистика и индонезийският (особено славянският) сравняват езика. Творбата е записана в 2 тома „Падение Тотов Избор“. Той разкри, че оригиналният индоевропейски има 3 носови звука, особено в евкалипта и древните правила [媆], [埣], и предлага славянски и балтийски език. Първото движение на думите до края на думата. Неговата теория за формата на думата и фразата е силно засегната от руските изследвания в бъдеще.Пад Тотов

Related Articles
TOP