Двоично число

Въведение

Двоичното число е пренасянето на пренасянето, 0, 1 е основният оператор; компютърният оператор се използва в двоичен код. Основата на компютъра е двоична. Обикновено проектираният в ранния дизайн е главно десетичен (тъй като имаме десет пръста, това е по-разумен избор и пръстът може да представлява десет числа. 0 Концепцията е докато не се появи за дълго време, така че е 1-10 Не 0 -9). След като се появи електронният компютър, използването на тръби се използва, за да се посочи, че десетте състояния са твърде сложни, така че има само две основни състояния, отворено и изключено. Това означава, че двете състояния на тръбата определят използването на двоичен код с помощта на двоично базирани електронни компютри.

двоичен брой

четири операции

плюс изчисление: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10, всичките 2 в 1;

минус операция: 1-1 = 0, 1-0 = 1, 0-0 = 0, 0-1 = 1, до висока позиция 1, когато 2; < / p>

умножение: 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1, само резултатът е „1”, когато е „1”;

Двоично число

В допълнение към операцията: Броят на двоичните числа е само две числа 0, 1, така че неговите търговци са 1 или 0.

логическа операция

За да се извърши различна обработка на двоична информация, е необходима логическата алгебра. Има три най-основни логически операции в логическия алгекс: логически плюс (известен също като операция "или", със символ "или", "или" + "), логически умножен (известен също като", използващ символ "И", ∧ "или" · "посочено) и обратна (известна също като" не "операция, изразена като символа" а не "или" - "), показваща, че следното:

логически плюс: 0 ∨0 = 00 ∨1 = 11∨0 = 11∨1 = 1

логическо умножение: 0 ∧ 0 = 00 ∧1 = 01 ∧0 = 01 ∧1 = 1

Логиката не е: "0" е "1", "1" е "0" след отразяване.

Диференциални характеристики

1, ако стойността на двоично (цяло) число е 1, то това число е нечетно; ако този бит е 0, тогава това число е четно.

2, ако долният N бит на двоично число е нула, тогава това число може да бъде разделено на 2n.

3, ако двоично число на Number е едно, докато други са нула, тогава това число е равно на.

4, резултатът от всички битови позиции на ляво изместване в двоично число се умножава по две.

5, резултатът от един бит от всички безбитови двоични числа е еквивалентен на числото в допълнение към две (тази двойка символи не е приложима).

6, обръщането на всички битове на двоично число (т.е. всички единици се променят на нула, всички нули се променят на единица) е еквивалентно на обработка на числото (промяна на символа) минус едно.

7, максималният брой несимволни двоични числа, обозначени с всяко дадено число, винаги е нула.

8, резултатът от декрементиране на нула (редуциран) винаги е максимален брой несимволични двоични числа, представени от дадено число.

Related Articles
TOP