turvatarkastus

käsite

Tietoturvatarkastus viittaa pääasiassa tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyviin toimiin tunnistaa, tallentaa, tallentaa ja analysoida. Tietoturvatarkastuksen tietueet tietoturvaan liittyvistä tapahtumista, jotka tapahtuivat verkon tarkistuksen yhteydessä, kuka (mikä käyttäjä) on vastuussa tästä toiminnasta.

security audit

sisältää sisällön

Tietoturvatarkastus sisältää neljä peruselementtiä: valvontatavoitteet, tietoturvahaavoittuvuudet, valvontatoimenpiteet ja valvontatesti. Jossa ohjauksen tavoitteena on turvallinen ja ohjattu mukaan erityisiä vaatimuksia yrityksen tietokonesovellusten yhdistettynä varsinaiseen kehitysyksikköön. Turvallisuushaavoittuvuudet ovat turvajärjestelmän heikkouksia, helppo häiritä tai paikallinen tuhoutuminen. Valvontatoimenpide tarkoittaa turvallisuuden valvontatekniikkaa saavuttaakseen liiketoimintatavoitteensa asettaa turvallisuuden valvonta, konfigurointimenetelmät ja erilaiset sääntelyjärjestelmät. Control Test on erilaisia ​​turvatoimia valvoa yrityksen johdonmukaisuutta ennalta määrättyjen turvallisuusstandardien verrattuna määrittää olemassaolo tai puuttuminen valvontatoimenpiteitä, jos ne toteutetaan, suojautua haavoittuvuuksia ovat päteviä arviointia yritysten turvatoimenpiteitä voi riippua asteesta. On selvää, että turvatarkastus erityisenä auditointiprojektina edellyttää, että tarkastajilla on oltava vahva tekninen tietämys ja taidot.

tietoturvatarkastus on olennainen osa tarkastusta. Tietoverkon tietoturvaympäristöön ei liity pelkästään kansallista turvallisuutta, vaan myös yrityksen taloudellisia etuja. Siksi uskomme, että maan on nopeasti perustettava sosiaalinen yritys kolminaisuus turvallisuuden auditointijärjestelmä. Niistä kansallisten tilintarkastuslaitosten tulisi perustua kansallisen turvallisuuden lakeihin, erityisesti tietokoneverkkoon itse vastaan ​​erilaisia ​​​​turvallisuusvaatimuksia, tietoturvaa yrityksen laaja-alaisen verkon toteuttamiseen Audit System. Lisäksi se olisi kehittää sosiaalisia välittäjäorganisaatioita, tarjota suojatun tietokoneverkkoympäristön tilintarkastuspalvelut, se tilitoimistot, asianajotoimistot, sosiaaliset instituutiot ovat arvioineet tietoturvan tietoverkkojärjestelmien liiketoimintaa. Kun yrityksen verkkojärjestelmien hallintaviranomaiset punnitsevat mahdollisia tappioita, heidän on tehtävä turvallisuuden tarkastus ja arviointi välittäjien kautta. Lisäksi verotuksellinen, taloudellinen tarkastus myös erottamaton verkon tietoturvan asiantuntijoita, arvioimaan turvallisuuden valvontaverkkoa, joka auttaa CPA: n aitoutta tietojen paljastamisen vastaavien tietojenkäsittelyjärjestelmien, tehdä oikeita arvioita luotettavuutta.

Internet Security Advisors -yksikön johtajan Ira Winklerin mukaan tietoturvatarkastukset, haavoittuvuusarvioinnit ja läpäisytestit ovat kolme tärkeintä tapaa varmistaa diagnoosi. Näitä kolmea erilaista menetelmää käytettiin, jokainen mukautettu tiettyyn kohteeseen. Suorituskyvyn mittaamisen tietojärjestelmän turvatarkastus useille kriteereille. Haavoittuvuusarviointi sisältää koko tietojärjestelmän kattavan tutkimuksen ja mahdollisten tietoturva-aukkojen etsimisen. Läpäisevyyden testaus on salainen toiminta, tietoturva-asiantuntijat tutkimaan, onko suuri määrä hyökkäyksiä samanlainen järjestelmä kestää hyökkäyksiä haitallisilta hakkereilta. Läpäisevyystestissä väärennetty hyökkäys voi sisältää minkä tahansa todellisen hakkerin sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksen. Näillä menetelmillä on luontainen kyky, kahden tai useamman yhdistetty käyttö voi olla tehokkainta.

toiminto

Turvallisuuden kirjausketjutoiminto: auttaa turvahenkilöstön auditointijärjestelmän luotettavuudessa ja turvassa; Ilmeinen yritys estää järjestelmää toimimasta viipymättä raportoitu turvakonsoliin, ryhtyä ajoissa toimenpiteisiin. Yleistä turvallisuuden ja luottamuksellisuuden luomiseksi verkkojärjestelmän havaitsemisen ohjauskeskuksessa, joka vastaa järjestelmän turvallisuuden valvonnasta, valvonnasta ja tarkastusprosessista. Kaikki palveluiden turvallisuus ja luottamuksellisuus, kaikki verkon kerrokset liittyvät kirjausketjujärjestelmään.

historiallinen kehitys

audit, englanniksi "audit". Tarkastuksen tehokkuuden ja toteuttamisen tarkoituksena on määrittää tietojen luotettavuus, järjestelmä tarjoaa myös sisäisen valvonnan arvioinnin. Tavoitteena on arvioida auditointityötä testiympäristössä ja ilmaistuja arvioita henkilö/organisaatio/järjestelmä jne. Todellisen tilanteen rajoituksista johtuen tarkastusvaatimukset antavat vain kohtuulliset, ei suuria virheitä varmuuden lausumia, tarkastus usein tilastollisen otannan kautta. . Se voidaan ymmärtää myös tarkastus, auditointi (Audit) viittaa tarkastukseen, jolla varmistetaan kohteen tarkkuus ja täydellisyys väärien tietojen ja petosten havaitsemiseksi ja estämiseksi sekä vahvistettujen standardien, benchmarkingin ja muiden auditointiperiaatteiden noudattaminen. Kansalliset hallinnon tasot, organisaatiolla on yleensä erityinen riippumaton tarkastusosasto, tarkastuskomitea, tarkastuskomissio ja muut laitokset. Aikaisempaa tilintarkastuskonseptia on käytetty pääasiassa rahoitusjärjestelmässä. Tilintarkastus on oikea ja oikea tilinpäätös, joka on ilmennyt. Perinteinen tilintarkastus, pääasiassa saadakseen tietoa rahoitusjärjestelmän tilinpäätöksestä ja yrityksen tai yrityksen tilinpäätöksestä. Samaan aikaan kun tietotekniikan tieteen ja teknologian kehittyminen, suurin osa rahoitusjärjestelmien yrityksistä, laitoksista ja organisaatioista toimii yllä olevassa tietojärjestelmässä, tietotekniikan keinoin tulla tilintarkastus, tilintarkastus myös välillisesti johti yleiseen tietojärjestelmän tarkastukseen.

Related Articles
TOP