Musiikin voima

Music Power (MPO), joka on peräisin saksalaisesta teollisuusstandardista (DIN), viittaa lyhytaikaiseen maksimitehoon, jonka kaiutin kestää. Tämä johtuu siitä, että musiikkisignaalia toistettaessa äänisignaalin amplitudi on erittäin suuri, ja joskus musiikin tehon huippu ylittää nimellistehon lyhyessä ajassa. kotimaani kansallisella standardilla GB9396-88 on tehomerkintästandardi, jossa on suurin kohinateho, pitkäaikainen maksimiteho, lyhytaikainen maksimiteho ja nimellinen siniaaltoteho. Yleensä kaiutinvalmistajat ottavat nimitetyn tehon kaiuttimista, joilla on pitkäkestoinen teho tai nimellisteho.

Related Articles
TOP