Geometriset mittarit

aksiomaattinen järjestelmä

D. Hilbert euklidisen geometrian aksioomien perustamisessa (ks

Tämä sarja 0. rajoittaa siis sarakkeiden määrää ennen kuin niillä kahdella on sama raja. Siten tämä raja määritellään suorakulmion pinta-alaksi. todistettavissa siten, että suorakaiteen pinta-ala on yhtä suuri kuin kahden vierekkäisen sivun pituuden tulo.

Ympyrän kehän pituudesta ja pinta-alasta perusgeometria määritellään seuraavasti: Koska ympyrä, johon on merkitty n-kulmio ja rajattu n-kulmio, kun reunojen lukumäärä on ääretön kertolasku, sarja kehämäisiä säännöllisiä monikulmioita, joihin on merkitty lisäys ääretön pituus, joka muodostaa sarjan, sarja rajattua säännöllistä monikulmiota, joka muodostaa kehän pituuden äärettömän, joka vähentää sarakkeiden määrää, kahdella sarakkeella on sama raja. Siten tämä raja määritellään kehän pituudeksi.

< p> Samoin monikulmioalueen kaksi sarjaa muodostavat myös sarakkeiden lukumäärän äärettömän pienen lisäyksen ja sarakkeiden lukumäärää pienentävän äärettömän. Näillä kahdella sarjalla on sama raja. Siten tämä raja määritellään ympyrän pinta-alaksi.

Yllä olevan määritelmän mukaan se voi osoittautua kehän pituudeksi C = 2πr; ympyräalue S = πr, missä r on ympyrän säde; [pi] on pi

keskustelu yksinkertaisesta monikulmiotilavuudesta ovat yksinkertaisen monikulmioalueen jäljitelmiä. keskusteltu.

keskustelu pinta-alasta ja pallon tilavuudesta, keskustellaan kehän pituuden ja pinta-alan jäljitelystä.

Related Articles
TOP