Sertifioinnin tunnustaminen

Johdanto

Sertifiointi tarkoittaa, että sertifiointielin on osoittanut tuotteen, palvelun tai hallintajärjestelmän olevan asiaankuuluvien teknisten eritelmien, niihin liittyvien teknisten eritelmien tai pätevien arviointitoimintojen standardien mukainen.

Tunnustaminen tarkoittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoimintaa sertifiointielimen, tarkastuslaitoksen, laboratorion kapasiteetin ja pätevyyden perusteella sekä tarkastukseen, auditointiin osallistuvan sertifiointitoiminnan.

Certertification-tunnistus

Sertifiointi- ja akkreditointijärjestelmä on kolmannen osapuolen arviointijärjestelmä kotimaassa ja ulkomailla. Se perustuu standardeihin ja teknisiin eritelmiin sekä johtamisjärjestelmään, henkilöstökapasiteettiin jne. Arvioinnin tekemiseksi yhtenä kansallisen laadun ja teknologian perustana on myös kansainvälisesti käytännöllinen lähestymistapa laadunhallintatyön edistämiseen, jolla on tärkeä rooli mm. laadun parantaminen.

Kehityshistoria

Elokuussa 2002 Kiinan kansallisen akkreditoinnin pätevä arviointi perustettiin;

Syyskuussa 2003 "Certification Accreditation Ordinance" otettiin käyttöön; /P>

Helmikuussa 2006 Valtioneuvosto julkaisi "Kansallisen keskipitkän ja pitkän aikavälin tieteellisen ja teknisen kehittämissuunnitelman", sertifiointi- ja tunnustamistyö kirjoitettiin ensimmäisen kerran kansalliseen tieteelliseen strategiseen kehittämissuunnitelmaan;

Kesäkuussa 2009, "elintarviketurvallisuuslaki" julkaistiin, määrättiin selvästi, että elintarviketarkastusviraston pätevyysjärjestelmän perustaminen, rekisteröinti (arkistointi) hallintajärjestelmä tuonti- ja vientielintarvikkeiden tuotantoyrityksille;

maaliskuussa 2011 "Kansantalous- ja yhteiskuntakehitys 12. viisivuotissuunnitelman luonnoksesta" julkistettiin;

Related Articles
TOP