Разделителна разлика

Ахроматична цел: Това е често срещана цел и често върху корпуса има дума „ACH“. Този тип леща на обектива може да коригира само разликата в цвета на позицията (червен, син 2 цвят) и разликата в топката (жълто-зелена светлина) и елиминирането на точки в близост до оста. Разликата в цвета и разликата в топката на друг цвят на светлината не може да бъде коригирана и полевата песен е голяма. Най-ранното хромогенно огледало е направено от Zeiss.

Разлика в разделянето

Related Articles
TOP